Điều hòa

Nhiệt độ chênh lệch, thời gian dùng, tránh sự thay đổi đột ngột, đảm bảo vệ sinh, bật quạt thông gió

Chọn thời điểm tốt, theo diện tích phòng, chức năng Inverter, điều hòa hai chiều